17-01-2019 25-06-2022

Dones... !Homes!

Dones... !Homes!

Lectures escenificades de petites obres de diversos autors catalans, interpretades per:

 Núria Serradell, Amor Montané, Carmen Díaz, Dolors Palet, Sílvia Cardona, Vicenç Farràs, Ricard Zamora 
Ramón Orpinell
 Presentació: Josep A. Sánchez 
Luminotècnia i So: Josep Manel Gil 
Regidora i Ajudant de direcció: Marta Barneda 
 Selecció i direcció Joan Roca