17-01-2019 01-11-2018

Dones... !Homes!

Lectures Escenificades
Diumenge 26 d'Abril a les 18:00 hores

Lectures escenificades de petites obres de diversos autors catalans, interpretades per:

 Núria Serradell, Amor Montané, Carmen Díaz, Dolors Palet, Sílvia Cardona, Vicenç Farràs, Ricard Zamora 
Ramón Orpinell
 Presentació: Josep A. Sánchez 
Luminotècnia i So: Josep Manel Gil 
Regidora i Ajudant de direcció: Marta Barneda 
 Selecció i direcció Joan Roca


Amb MSF i la lluita contra l’ebola

El brot d’Ebola a l’Àfrica de l’oest de 2014 és el nom donat a l’epidèmia de febre hemorràgica de l’Ebola que es va iniciar a Guinea-Conakry al desem- bre de 2013 tot i que no es va detectar fins al març del 2014 i posteriorment es va estendre a Libèria, Sierra Leone, Nigèria i a finals d’agost al Senegal A
8 de desembre de 2014, segons l’OMS s’han descrit unes 17.991infeccions i 6.756 morts en els cinc països afectats. Aquest brot és ja el més greu dels registrats tant pel que fa a malalts com a morts. El 8 d’agost de 2014 l’OMS va designar oficialment aquest brot com a una emergència de salut pública internacional.
Diverses organitzacions governamentals entre les quals els Centres per al Control i Prevenció de Malalties dels Estats Units, la Comissió Europea i la Comunitat Econòmica dels Estats d’Àfrica Occidental han donat fons per ajudar a contrarestar la propagació, també organitzacions no governamentals incloent Médecins Sans Frontières i la Creu Roja estan col·laborant in-situ.


Metges Sense Fronteres (MSF) (en francès: Médecins sans frontières) és una Organització no governamental fundada a França l’any 1971 per un grup de metges. L’organització va ser fundada en la idea que tothom dret a una assistència mèdica, independentment de la seva nacionalitat.
És la més gran organització privada d’ajuda humanitària del món. Amb un pressupost total de 365 milions d’euros i 2,2 milions de donants, MSF va enviar al voltant de 3.000 professionals a 77 països durant el període d’activitats 2002-2003. La secció espanyola d’MSF representa prop del 10% del total, amb 230.000 socis i col·laboradors, 30 milions d’euros de pressu- post i 300 professionals enviats a diferents projectes. L’assistència que MSF proporciona es basa únicament en les necessitats de les poblacions. L’anàlisi i l’acció de MSF estan lliures de qualsevol pressió política, econòmica, mili- tar o religiosa.
A MSF no prenen partit per cap de les parts enfrontades en un con- flicte. Vetllen que l’assistència beneficiï les víctimes, no els botxins. Però a MSF no assumeixen la neutralitat com un silenci còmplice en cas de viola- cions greus de drets humans o del Dret Internacional Humanitari.