17-01-2019 25-06-2022

Dones, Dones

DONES,DONES
 Josep Sànchez

Estranya relació Rosa Domingo

Xerès sis plauCarmen Díaz

Parenostre de la senyora discreta Núria Serradell

Es Busca Secretària
Aida Guardia i CIA

Diàleg del Rancor
 Maribel Colom Dolors Palet i Carmen Díaz
Rosa Domingo

Perduts a l'Hospital 

Emma Estrada i CIA


Fotos Jordi Farré