17-01-2019 25-06-2022

S'estrena

2005 1a Obra del GRUP DE TEATRE d'ARTESA DE SEGRE


 S'Estrena 

Tot va començar després de l’estiu, quan una Delegació de l’Associació d’Artesenques Actives ens varen proposar d’organitzar una escola de teatre en aquesta ciutat. Nosaltres vam creure que no estàvem capacitats per una labor docent, però en canvi, vam pensar que el que es podia fer era una representació teatral i que els assaigs podien esdevenir la part docent que es demanava. Vam convocar una reunió que va ser un clamorós èxit d’assistència . . . femenina ! Només dos homes, en front de vint-i-vuit dames i damisel·les i dos nens. Era urgent fer una crida demanant mascles! Es va fer mitjançant cartells enganxats als vidres de les botigues d’Artesa. I van aparèixer dos xicots i la inestimable col·laboració d’En Ventura Solé, en “Sisquet”, l'únic veterà de l’escena. Tots els altres components, mai havien trepitjat un escenari, llevat de tres xicotes del Grup de Teatre de Montsonís

Com fer que tothom participés de la representació?

Cercant un conjunt de modernes obres de teatre i guions televisius curts que oferirem en una primera part. I una obra de teatre escrita a les primeries del segle XX, que va assolir un gran èxit a la seva estrena al Teatre Català Romea la vetlla del 29 d’octubre de 1907 i que s’ha vingut representant fins avui. 

Volem agrair a tots els components del Grup, l’interès i l’esforç – per algunes de les dames notable, al venir de Barcelona només per assajar i tornar-se’n, degut a estudis o feina – i l’entusiasme que ens han demostrat en qualsevol de les feines de les que s’han responsabilitzat.

I a tots vostès, que amb la seva assistència ens recolzen i ens donen ànims per continuar, moltes, moltíssimes gràcies per la seva benvolença i els seus aplaudiments.

M. Dolors Palet i Joan Roca


1 part – durada 1:20h
RAMON
Una dona amb quatre personalitats pren una decisió

Emma Estrada, Agnès Garí, Jaume Porta,
 NÚRIA Serradell i Anna Vilanova

             CONFESSIÓ                                                                                PARENOSTRE
Curiosa reacció d’un sacerdot                                                                           D’una senyora ben distreta

     Janina Borrell i Ventura Solé                                                               Merixell Freixes                    

“MARUJES”                   PSICOANÀLISI

    Filosofies de terrat                                                                                        Un pacient pintoresc

Agnès Gari i Lídia Roca                                                     Sara Canes i Jaume Porta


AI, HOMES !
Tertúlia de dames sobre els mascles

Janina Borrell, Leonor Guimet, Helga López,
SÍLVIA Salvat i Anna Vilanova

Descans, 20 minuts

2ª part – durada 1:15h

ELS PORUCS
De Ramon Franqueza i Comas

L’acció a Barcelona, ben a prop del Cementiri Vell, al Poble Nou

Repartiment per ordre d’aparició:

SENYOR BERNAT  Tinent de carrabiners, retirat         JOAN ROCA
ÀNGELA               Senyora reposada i de sa casa       LURDES ROCA
PILAR                   Filla seua, joveneta ploranera       HELGA LÓPEZ
NONITO               Fill, tant pesat que semblen dos    BERNAT GIRIBET
                                                                            GUILLEM ORPINELL
PAU                     Criat, una mica atabalat               IGNASI GILABERT
JUANITA              Senyoreta fina però xerraire         MARIBEL COLOM
RAMON                Elegant però curt de paraules       XAVI VILA
TOMÀS                 Enterramorts analític                   SÍLVIA SALVAT


Col·laboradors:
 
Domènec Aldavó, Antoni Amigó, Maria Benach, Leocàdia Gil, Ivette Llanes, Núria Mases.

Escenografia: Joan Oriola, Xema Puigpinós, Fustes 
                     Giribet, Pintures Ramon Bergoño.

Direcció de vestuari: Montse Durán.
Confecció de vestuari: Montse Buñol, M. Àngels Gili,
                                Divina Mateu.
Regidors: Eva Cendra, Xavier Farràs, M. Àngels Gili,
               Montse Porta.

Primers Apunts: Pepita Monell, Josefina Paris.

Imatge: Roger Mateu

Caracterització: Dolors Portillo

Lluminotècnia: Cibersound

Mobiliari cedit per, Antiguitats Sant Jordi

Sò: Josep Manel Gil

Producció i ajudant de Direcció: Dolors Morera

Direcció: M. Dolors Palet – Joan Roca


1907


A la premsa local "laPalanca"