17-01-2019 01-11-2018

El GTA comença a preparar la propera obra

El GTA grup de Teatre d'Artesa de Segre portarà la coneguda obra de 
Paul Portner a l'escenari del Cubbtural
1a Obra que representarà el GTA al Cubbtural
El GTA aposta per una obra interactiva.

"Pels pèls" està ambientada en una perruqueria que aviat es converteix en l'espai d'un assassinat. Quan comença la funció ningú sap com s'acabarà! Ni tan sols els actors, perquè ets tu qui pots decidir qui està al darrere de l'homicidi! Després de la presentació dels fets al primer acte, tota la sala del Cubbtural es transforma en espai escènic. Els espectadors es converteixen en protagonistes mentre els intèrprets se submergeixen en un complicat exercici d'improvisació. 
Una obra que s'ha de veure més d'una vegada.

Sis milions d’espectadors 
L’obra es va estrenar al 1988 a un teatre de Nova York, sota el títol Shear Madness, i aviat es va convertir en tot un èxit que va recórrer el món. La filosofia dels seus creadors: “Si el públic té alguna cosa més divertida a dir o a fer que els actors, hem de deixar que ho faci. És aquí on resideix la màgia d’aquesta obra